1- TEKLİFLER:

1/1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 852 ada 143 parselle ile ilgili yazısı. 

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Demirsubaşı Mahallesi 215 ada 5,6,7,8 nolu parsellerin imar planlarının eski haline getirilmesi ile ilgili yazısı.

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesinde Kore Gazisi olarak vefat eden Mehmet BÜLBÜL’ün isminin uygun görülen bir cadde veya sokağa verilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

1/4- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Erzurum İli Hınıslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine malzeme alımı ile ilgili yazısı. 

1/5- Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine malzeme alımı ile ilgili yazısı.

1/6- Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Cem evinin içinde bulunan engelli asansörün yıllık bakımlarının belediyemiz tarafından karşılanması ile ilgili yazısı. 

1/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Belediyemiz ile Gemlik Eğitimciler Kültür ve Dayanışma Derneği arasında Ortak hizmet Projeleri ve işbirliği protokolü imzalanması ve uygulanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 2018/95 esas, 2019/1344 sayılı kararı ile, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri muhtelif parsellerde yapılan imar uygulamasına (Depolama Alanları 1. Etap) iptal verdiğinden, davaya konu edilen bölgede iş ve işlemlerin devam etmesi, en kısa sürede yeniden 18. Madde uygulamasını başlatabilmesi ve davacı kurum olan Gemlik Kaymakamlığı ile uzlaşma sağlanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Osmaniye Mahallesi 73 ada 38 parsel ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada, 192 parsel nolu taşınmaz ile ilgili yazısı.

1/11- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gıda Bankası Uygulama Yönetmeliği ile ilgili yazısı.

1/12- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği’ne erzak, gıda ve vb. diğer yardımların yapılması için dernek ile 1 (bir) yıl süreyle ortak hizmet projesi protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı. 

1/13- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Gıda Bankası-Halk Market için Şartlı Ayni Bağış Kabulü ile ilgili yazısı

1/14- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, 2020 Yılı Ramazan Dolayısıyla Şartlı Ayni ve Nakdi Bağış kabulü ile ilgili yazısı.
 
1/15- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Uygulama Yönetmeliği ile ilgili yazısı 

1- RAPORLAR:

2/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Küçük Kumla Mahallesinin Çamlık kısmında piknik alanı olarak vatandaşların kullanımına açılması ile ilgili 12.02.2020 tarihli raporu.

2/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, 112 Acil Servis sayısının artırılması ile ilgili 31.01.2020 tarihli raporu. 

2/3- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Lösemeli Hastalara kan bağışı ve ilik nakli için destek olunması ile ilgili 17.02.2020 tarihli raporu.

2/4- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemizde bulunan Bağ – Kur Sanayi Sitesinin yollarının yetersiz olması, yolların işgal edilmesi ve dükkanların görünümü hakkında gerekli çalışmaları yaparak Bağ – Kur Sanayi Sitesine bir düzen getirmesi ile ilgili 12.02.2020 tarihli müşterek raporu.

2/5- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi tarafından İlçemiz Cihatlı Mahallesinde yapılan 1442 ada 4 parsel, 1. Etap 1439 ada 1 ve 2 parsel, 2. etap 1437 ada 8 parsel 4. Etapta bulunan ve tahsis edilenlerin haricinde boşta kalan dairelerin sosyal konut statüsünden çıkarılması ve satışı ile ilgili 31.01.2020 tarihli müşterek raporu. 

2/6- Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun; İlçemizde, halkın deprem anında ve sonrasına hazırlıklı olabilmesi adına geniş kapsamlı bir deprem tatbikatının yılda en az bir kere yapılması ile ilgili 11.02.2020 tarihli raporu.

2/7- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, uygunsuz bölgelere hafriyat dökümü ile ilgili 21.02.2020 tarihli raporu.

2/8- Hukuk Komisyonu’nun, Oto Yıkama Yerleri Hakkında Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ile ilgili 26.02.2020 tarihli raporu.
 
2/9- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi 1208 ada 13 parsel nolu taşınmaza yönelik 1/1000 ölçekli Uygulamam İmar Planı Değişikliği ile ilgili 24.02.2020 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi 181 ada 14 parsel numaralı taşınmaz İmar Planında park alanında kaldığından, kamulaştırılması veya yeniden imara açılması talebi ile ilgili 24.02.2020 tarihli müşterek raporu.

2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye ilişkin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili 24.02.2020 tarihli raporu.
 
2/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 515 ada 6 parsel nolu taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 24.02.2020 tarihli raporu.

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz tarafından İlçemizdeki muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ayni yardım miktarının belirlenmesi ile ilgili 27.02.2020 tarihli raporu.