1- TEKLİFLER:

1/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2023 yılı için Geçici İşçi vizeleri ile ilgili yazısı.

1/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel ücretleri ile ilgili yazısı.

1/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 2023 yılı Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/4- Zabıta Müdürlüğü’nün, Zabıta Personelinin 2023 Yılı fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2023 yılı yola katılım bedelleri ile ilgili yazısı. 

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda ruhsat aşamasında ödenmesi gereken 2023 yılı kroki tasdik ücreti ile ilgili yazısı.
 
1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İş Deneyim Belgesi Harcı ile ilgili yazısı.

1/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Mahallesi (Manastır) Gül Caddesinde bulunan ATM alanı kiralama sözleşmesinin yenilenmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Kurşunlu Mah. 267 ada 29 parsel 44339,06 m² taşınmazda Gemlik belediyesine ait 123690/2216953=2473,80 m²lik taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı.
 
1/10- Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin 29.12.2022 tarih ve 2022/00040 sayılı dilekçe ile talepte bulunduğu, arama kurtarmada kullanılacak ihtiyaç malzemesi /ekipman desteği verilmesi ile ilgili yazısı. 


2- RAPORLAR
 
2/1- Hukuk komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1 adet Atık Toplama Gemisinin satış protokolünde belirtilen şartlarda satın alınmasına ve tüm işlemler için Belediye Başkanı Mehmet Uğur SERTASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili 26.12.2022 tarihli müşterek raporu.

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi 1237 ada 11 parselde bulunan taşınmazın 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre satışının yapılması ile ilgili 30.12.2022 tarihli raporu.
 
2/3- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 134 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı kadastral yola (TOGG Tesislerine giden yol) uygun görülen bir sokak veya cadde ismi verilmesi ile ilgili 27.12.2022 tarihli raporu.

2/4- İmar Komisyonu, Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2022 tarih 193 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Güvenli Mahallesi Kırsal Mahalle Alanı sınırına gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 23.12.2022 tarihli müşterek raporu.

2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Kumla Köyiçi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına gelen askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 27.12.2022 tarihli raporu.

2/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeni Mahalle, Çukurbahçe Mevkii, 700 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Merkez Balıkçı Barınağı ve Kayıkhane Mevkii Mendirekte, barınma ve ürün boşaltma ücret tarifesi ile ilgili raporu.