1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine göre gizli oyla 3 adet  Belediye Encümen  üyesi seçimi  ile ilgili yazısı.

1/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Plan ve Bütçe  Komisyonu üyelerinin  seçimi  ile ilgili yazısı.

1/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla  İmar Komisyonu  üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

1/4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Milli Eğitim, Kültür ve Spor  Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/5- Yazı İşleri Müdürlüğünün,  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Hukuk Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı. 

1/6- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.  

1/7- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri  arasında açık oyla Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.

1/8- Yazı İşleri Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine göre meclis üyeleri arasında açık oyla Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm  Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı.  

1/9- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, 5018 sayılı Kamu  Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanunu’nun  41. Maddesi hükmünce hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun 5393 sayılı Yasanın 56.     maddesine istinaden  görüşülmesi ile ilgili yazısı.

1/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait    Eşref Dinçer Mahallesi  2577 ada 14 parsel  512,57m2     yüzölçümlü       arsa vasıflı  taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı.

1/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Osmaniye Mahallesi 1158 ada 11 parsel  562,32m2     yüzölçümlü       arsa vasıflı  taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı. 
   
1/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Trabzonlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere  uygun görülen bir yerin tahsis edilmesi talebi   ile ilgili yazısı.

1/13- Temizlik işleri Müdürlüğü’nün, 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ilçemizde çöpün dışında kalan Moloz, peyzaj atığı, yaprak v.b. tehlikesiz atıklar için ücret belirlenmesi ile ilgili yazısı. 

1/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesinde bulunan  ve mülkiyeti Gemlik Belediye Başkanlığı'na ait 316 ada 2 parselde  bulunan  altı depo üstü 2 katlı  taşınmaz 08.01.2018 tarih ve 2018/14 sayılı Meclis kararı ile lojman olarak  kullanılmak üzere  5 yıllığına  Diyanet İşleri Başkanlığına (Gemlik İlçe Müftülüğüne) tahsis  edilen taşınmazın tahsis süresi bittiğinden  sürenin uzatılması ile ilgili yazısı. 

1/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin Bursa İli Gemlik İlçesi  617 ada, 78 parselle ilgili talebinin değerlendirilmesi ilgili yazısı.   

1/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, 339 ada 1-2-3-8-9-10 parseller, 0/6198-6199-6200-6201 parseller ve Karayolları Yol Koruma Kuşağına İlişkin 1/1000 ölçekli Küçükkumla Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 
   
1/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, 244 ada 2-3-4-5-6 parseller ve 295 ada 7-8-9-10-11-12 parseller Karayolu Yol Koruma Kuşağına İlişkin Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
   
1/18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Dolu Kadro Değişikliği ile ilgili yazısı.

1/19- Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün  mevcut Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin   revize edilmesi ile ilgili yazısı.
    
1/20- Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi Yaşlı Konukevi Yönetmeliği’nin revize edilmesi  ile ilgili yazısı.

1/21- Fen İşleri Müdürlüğü’nün,  Gemlik Çukurbahçe Cami ve Kur’an  Kursu Yaptırma  ve Yaşatma Derneği’nin  Yeni Mahalle Çukurbahçe’de yapılan  Cami İnşaatına katkı sağlanması talebi ile ilgili  yazısı.  
 
2-RAPORLAR

2/1- Çevre,  Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun,  İlçemiz Kumla Caddesi’yle Topçular Caddesi’nin kesiştiği yolun giriş ve çıkışlarında yaşanan  sıkıntıların  çözümü ile ilgili 10.03.2023 tarihli raporu.  

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Deniz araçlarından kaynaklanan Sintine suyu ve atık ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 15.03.2023 tarihli müşterek raporu.

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne üye olunması, doğal üye olarak  Belediye Başkanı  dışında meclis üyelerimiz arasından, ilk yerel seçimlere kadar   görev yapmak  ve Belediyemizi temsil etmek  üzere 4 asil,  2  yedek meclis üyesinin belirlenmesi ile ilgili  16.03.2023 tarihli müşterek raporu. 

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz  Balıkpazarı Mahallesi 530 ada 12 parsel  79,72 m2  yüzölçümlü yerin imar planlarında park alanında kalması sebebiyle kamulaştırma yapılması ile ilgili 10.03.2023 tarihli raporu.
   
2/5- Çevre,  Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Gençali Mahallesi sınırları içerisinde  bulunan, 134 Ada 21 Parsel numaralı taşınmazın cephe aldığı  ekli krokide işaretlenen isimsiz sokağa uygun görülen bir ismin verilmesi ile ilgili  21.03.2023 tarihli raporu.  
   
2/6- Çevre,  Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Türk Sinemasının duayen isimlerinden Eşref KOLÇAK’ın etkinliklerle anılması, ayrıca İlçemiz Kayıkhane Mevkiinde yapılan Amfi Tiyatroya Eşref KOLÇAK Amfi Tiyatrosu isminin verilmesiyle ilgili 21.03.2023 tarihli raporu.
  
2/7-  Hukuk Komisyonu’nun,
1- 03.09.2014 tarih ve 2014/321  sayılı meclis kararı ile  komisyona havale edilen,  Gemlik Nakliyeciler Derneği tarafından verilen 01.09.2014 tarih ve 18229 sayılı dilekçe,
2- Gemlik Nakliyeciler Derneği'nin Limanlar Bölgesindeki işletmelerin Belediye ile ilgili sıkıntılarını içeren dilekçenin cevaplanması ile ilgili önerge,
3- 3-01.03.2017 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen  Gemlik Gübre Sanayi AŞ’nin maliki bulunduğu 51, 52 ve 59 pafta, 616 Ada, 5, 21, 49, 75, 85 ve 86 parseller ile 457 Ada, 23 ve 25 parselleri kapsayan alana ilişkin 18. Madde uygulaması ile ilgili 5 maddelik konu, 
4- 09.11.2017 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürlüğü  (Müdahale) Gönüllü İtfaiye Teşkilatı için Yer Tahsisi,
5- 05.09.2018 tarihli Olağan Meclis toplantısında komisyona havale edilen, Gemlik Üniversite Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği ile ortak proje yapılması konularının gündemden düşürülmesi ile ilgili 21.03.2023 tarihli raporu.

2/8- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,
1- 03.12.2014 tarih ve 2014/432 sayılı meclis kararı ile  komisyona havale edilen, Gemlik Belediye Meclisinin 06 Şubat 2013 tarih ve 2013/57 sayılı kararı ile kabul edilen Spor Kulüplerine Yardım Yönetmeliğinin yeniden güncellenerek  düzenlenmesi,
2- 05.10.2016  tarihli olağan meclis toplantısında komisyonlara havale edilen Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 06.09.2016 tarihli dilekçesiyle, yüzme spor okulları ve kulüp sporcularının çalışmaları için yüzme havuzunun ücretsiz tahsis talebi,
3- 07.01.2019 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen, imar planları neticesinde kamulaştırılması gereken alanların terk işlemi dosyasının vatandaş tarafından hazırlanarak onay için belediyeye sunulması halinde, harç bedellerinin kamulaştırma bedelinden mahsup edilmesi konularının gündemden düşürülmesi ile ilgili 21.03.2023 tarihli müşterek raporu. 

2/9- Çevre,  Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan gelen, İlçemizde faaliyet gösteren zincir marketlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin aranan şartlara ilaveler yapılması talebi ile ilgili 30.03.2023 tarihli raporu.

2/10- İmar Komisyonu’nun,  İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İlişkin Askı İtirazları Doğrultusunda Yapılan Plan Değişikliğine yönelik askı itirazının değerlendirilmesi ile ilgili 28.03.2023 tarihli raporu. 
    
2/11- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz  Hamidiye Mahallesi, 1274 ada 3 parselin batısındaki park alanının güneyinden ve doğusundan 3 metre çekme mesafesinin bırakılarak trafo alanı belirlenmesine yönelik değiştirilerek hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  ile ilgili 16.03.2023 tarihli  raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz  Umurbey Mahallesi, 277 ada 1 parselde, parselin batısındaki imar yolundan 3 metre çekme mesafesinin bırakılarak trafo alanı belirlenmesine yönelik değiştirilerek hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  ile ilgili 16.03.2023 tarihli raporu. 
   
2/13-  İmar Komisyonu’nun,  İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 1401 ada 1 parselin batısındaki park alanında trafo alanı belirlenmesine yönelik hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili  16.03.2023 tarihli raporu.

3- MECLİSE  BİLGİ VERİLECEK  KONULAR:

3/1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden, Denetim Komisyonu’nun    01.01.2022 - 31.12.2022   tarihlerini kapsayan döneme ait  gelir ve giderlere  ilişkin Denetim Raporu’nun okunması.