1- TEKLİFLER:

1/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili yazısı.

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Kurşunlu Mahallesi Kurşunlu 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/3- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün, Oto Yıkama Yerleri Hakkında Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ile ilgili yazısı.

1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çamlık Konutlarındaki 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 ve 17 nolu dairelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince satışlarının yapılması ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Belediyemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri için protokol yapılması ile ilgili yazısı.

1/6- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, Belediye Meclisimizce alınan; “ Irmak Sokak isminin Kuva-yi Milliye Bulvarı olarak değiştirilmesine, ayrıca bahsi geçen bulvarın Çevreyolu üzerindeki döner kavşak kısmına Kuva-yi Milliye Anıtı yaptırılması” içerikli 10.01.2020 tarihli ve 2020/03 sayılı Meclis Kararımızın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmek üzere karar alınması ile ilgili yazısı.

1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Yeni Mahalle, Osmaniye Mahallesi, Hisar Mahallesi ve Orhaniye Mahallelerinde muhtelif parsellerde 6 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı. 
 
1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Hudutları dahilinde kalan ve Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Projesi kapsamında, 12.12.2019 tarih, 2019/397 sayılı “Kapsam Daraltma Kararı” doğrultusunda plan değişikliği ile ilgili yazısı. 

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 515 ada 6 parsel nolu taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı. 
 
1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 867 ada 1 parsel nolu taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı. 

1/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Maliye Hazinesine ait İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 266 ada, 2 parsel nolu taşınmazlar imar planında Cami Alanı olduğu, ekonomiye kazandırılması için konut alanı, ticaret alanı, sosyal tesis alanı, turizm tesis alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı. 

1/12- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, İlçemizde Okul Öncesi Eğitim ve Çocuklar için Gündüz Bakım Evi kurulması ile ilgili yazısı. 

1/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Feyziye Mahallesinde bulunan Karagöl Teknik İnceleme raporu ile ilgili yazısı. 
 
2- RAPORLAR:

 2/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz sınırlarındaki mahallelerde Belediye Çözüm Noktaları kurulması ve bu hususta Mahalle Muhtarlarımızla işbirliği yapılması ile ilgili 20.01.2020 tarihli raporu.

 2/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, İlknur Sitesi yanında bulunan parkın önündeki yolda ve Cumhuriyet İlkokulunun önünden ana yola kadar olan kısımda yer alan kaldırım ve parke taşları ile ilgili 09.01.2020 tarihli raporu.

 2/3- Hukuk Komisyonu ile Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun; Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Sulama Sularının devri ile ilgili 28.01.2020 tarihli müşterek raporu.

 2/4- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 344 da 1,2 parseller, 347 ada 1,4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 84-86 parseller ile ilgili 29.01.2020 tarihli raporu.
 
 2/5- İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/299 E. sayılı dosya kapsamında 25.06.2019 tarih 2019/645 K. sayılı kararıyla, Demirsubaşı Mahallesi, 22, 208, 209, 210, 224, 229, 240, 241, 242 adalarda yer alan muhtelif parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 29.01.2020 tarihli raporu.

 2/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 426 ada 43 parsel ile ilgili 30.01.2020 tarihli raporu.

 2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi 1328 ada 1 parsel ve 1329 ada 3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin Gemlik Belediye Encümeninin 17.10.2017 tarih ve 1554 sayılı imar uygulamasına ilişkin kararı ile ilgili 29.01.2020 tarihli raporu.

 2/8- İmar Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, Yalova Yolu Caddesi, Hisar Sitesi 195 ada, 82 nolu parsel ile ilgili 28.01.2020 tarihli müşterek raporu. 

 2/9- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kumla Mahallesinde bulunan Okulun Prof. Dr. Tankut ÖKTEM müzesi, Kültür Sanat Merkezi, Kütüphane ve Atölye alanı olarak verilmesi ile ilgili müşterek raporu.