1- TEKLİFLER:

1/1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde "Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir." hükmü gereği Belediye Meclisinin tatil edilecek Ay'ın belirlenmesi ile ilgili yazısı. 

1/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim, Müdürlüğü’nün, Afet İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Ahmet Dural Meydanındaki eski CIUS AVM binasının ikinci katında bulunan 4 adet ofisin 10 yıllığına tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile İlgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2385 Ada 1-2-3-4-5-6-7no’lu ve 2364 Ada 2-3 no’lu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile İlgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Gemlik İlçesi, Kurtul ve Engürücük Mahalleleri Depolama Alanları Muhtelif Parseller 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/7- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR

2/1- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Çalgıcı Mektebi ile bunlara tahsis edilen yerin ve alınan malzemelerin incelenmesi ile ilgili 09.06.2023 tarihli raporu.

2/2- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 2563 ada 20 parselde bulunan ruhsatlı yapıya giriş yapılamaması konusunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 06.06.2023 tarihli müşterek raporu.

2/3- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Köy tipi projelerine yönelik denetlenme ve harç muafiyetine ilişkin konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili 06.06.2023 tarihli müşterek raporu.

2/4- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, 1292 Ada 7 Parselin cephe olduğu ve imar planında gözüken 7 m'lik yola ve Umurbey Mahallesi 243 Ada 5 Parselin cephe olduğu yola isim verilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hisar Mahallesi 198 ada 40 parselde bulunan taşınmazın, Belediye Hizmet Alanından çıkarılmasına ilişkin talebin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.