1/1- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde iki veya daha fazla çocuğu olan aileler için kreş ücretinde kardeş indirimi yapılması talebi ile ilgili yazısı.

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Yeniköy (Gemlik) uygulama İmar Planı ve 3.derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" iptal edildiğinden İYUK madde 28. hükmü uyarınca bu karar icaplarına göre işlem tesis edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 2 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na gelen itirazların değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Cihatlı Mahallesi, 122 Ada 40 Nolu Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.
 
1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün İlçemiz, Cihatlı Mahallesi, 122 Ada 40 Nolu Parsel, 1436 Ada 1 Nolu Parsel, 1437 Ada 4 Nolu Parsel ile Plan Hükümlerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Yeni Mahalle, 2529 ada 11 parsel numaralı taşınmaza, yola terk işleminden sonra imar durumu verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/7- Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı. 
 
1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Muratoba Mahallesi, 1652 ada 10 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebi ile ilgili yazısı. 

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi, 2536 ada 2-3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı. 

2/1- Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, 8. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin 08-09-10-11 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi ile ilgili raporu.

2/2- İmar Komisyonu’nun, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin, İlçemiz Hisar Mahallesi 617 ada, 78 parselle ilgili talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Hamidiye Mahallesi, 140 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.