1- TEKLİFLER:
   
1/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 2020 yılı için Geçici  İşçi vizeleri ile ilgili yazısı  

1/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili yazısı.

1/3- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,  2020 yılı Denetim Komisyonu seçilmesi ile ilgili yazısı.

1/4- Zabıta Müdürlüğü’nün, Zabıta Personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi  Altıntaş Mevkii  tapunun H22A9B4D pafta 1273 ada 3 parsel nolu taşınmaz  ile ilgili yazısı.

1/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Hisar Mahallesi 46 pafta 186 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.
  
1/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 1328 ada 1 parsel ve 1329 ada 3 parsel  sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin Gemlik belediye Encümeninin 17.10.2017 tarih ve 1554 sayılı  imar uygulamasına ilişkin kararının  Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/7 Esas nolu   dosyası kapsamında  dava açılmış olup dava konusu işlemin iptaline karar verdiğinden  mahkeme kararına istinaden gerekli plan değişikliklerinin  yapılması ile ilgili yazısı. 

1/8- Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nün, İlçemiz Haydariye mahallesinde bulunan Sulama suyunun Haydariye Tarımsal Kalkınma Kooperatifine devredilmesi  talebi ilgili yazısı  

1/9- Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’nün,  Gemlik Belediyesi tarafından İlçemiz  Cihatlı Mahallesi yapılan 1442 ada 4 parsel,  1. Etap 1439 ada 1 ve 2 parsel, 2. etap 1437 ada 8 parsel 4. Etapta bulunan ve tahsis edilenlerin haricinde boşta kalan dairelerin  sosyal konut statüsünden çıkarılması ve satışı ile ilgili yazısı. 

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı otopark ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.
   
1/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı yola katılım bedellerinin görüşülmesi ile ilgili yazısı.

1/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemizdeki yapılarda inşaat ruhsatı aşamasında ödenmesi gereken 2020 yılı kroki tasdik ücretinin  belirlenmesi ile ilgili yazısı.

1/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi 157 ada 2 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı. 

1/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Gemlik Balıkçılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Belediyemiz arasında, Belediye Kanunu’nun 75.maddesine istinaden ortak hizmet protokolü yapılması ile ilgili yazısı.   
    
2    RAPORLAR:

2/1- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun,  İlçemiz Hamidiye Mahallesinde bulunan Irmak Sokak isminin Atatürk Bulvarı olarak değiştirilmesini, ayrıca yine bu sokak üzerinde bulunan çevre yolunun iki caddesinin kesiştiği yere Kuva-i Milliye anıtı yapılması ile ilgili 06.12.2019 tarihli raporu. 

2/2- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, Çevreyolu karşısı, Yeni Zeytin Hali arkasındaki bölgede Sağlık Ocağı ihtiyacı  ile ilgili 11.012.2019 tarihli raporu. 

2/3- Çevre Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nun, İlçemizin  işlek noktalarına bayat ekmek kutuları konulması, toplanan ekmeklerin ihtiyaç kadarının Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından kullanılması, kalan kısmının ise İlçemizde  faaliyet gösteren büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı yetiştiricilerine  verilmesi ile ilgili 20.12.2019 tarihli raporu.

2/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Orhaniye  Mahallesi 16  ada 106, 142, 143, 144 parsellere ait uygulama İmar planı  değişikliği işleminin Bursa 1.İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesi ile ilgili 23.12.2019 tarihli raporu.

2/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi 1859 ada, 13 (eski 762) parsel, 1859 ada, 8 (eski 746) parsel  nolu taşınmazlar, 2. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildiğinden bu doğrulta  uygulama imar planı değişikliği yapılması ve  Umurbey Mahallesi  1814 ada 3 (eski 868 ) parsel,  nolu taşınmazın yola terk /yoldan ihdas işleminin bitişiğindeki tescilli binayı etkileyeceğinden imar hattının  değiştirilmesine yönelik  plan tadilatı yapılması ile ilgili 23.12.2019 tarihli raporu. 

2/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Yeniköy Mahallesi, H22A14A-4B-4D-4C-3D paftalarda Yeniköy (Gemlik) Uygulama İmar Planı ve Köyiçi 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına gelen itirazların değerlendirilmesi ile  ilgili 27.12.2019 tarihli raporu.

2/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesinde 419 ada, 19 parselin 18.Madde uygulaması sonucu oluşan 1138 ada 4 parsel, 1161 ada 5 parsel ve 1128 ada 1 parseldeki mağduriyetin giderilmesi  ile  ilgili 23.12.2019 tarihli raporu.
  
2/8- İmar Komisyonu ile Doğal Afetler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun, İlçemiz Hisar Mahallesi, Yalova Yolu Caddesi, Hisar Sitesi 195 ada, 82 nolu parsel ile ilgili 02.01.2020 tarihli müşterek  raporu. 

2/9- Tarım  Balıkçılık ve Turizm Komisyonu ile   Çevre Sağlık ve Sosyal  İşler Komisyonu’nun, İlçemiz sınırları içerisinde belirlenen içkili yer bölgesinin güncellenmesi ile 02.01.2020 tarihli müşterek raporu. 
  
2/10- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe  Komisyonu’nun, İlçemiz Şahinyurdu Mahallesi köy Meydanının genişletilmesi ve yol genişliğinin artırılması amacıyla  162 ada 3 parselin satın alınması veya takas yapılması için alınan  07.09.2015 tarih ve 2015/213 sayılı  meclis kararının iptali ile ilgili 30.12.2019 tarihli  müşterek raporu.