1- TEKLİFLER:
 
1/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Gemlik Belediyesi 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili yazısı.

1/2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2021 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı.

1/3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2021 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ilgili yazısı. 

1/4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Mülkiyeti Belediyemiz ait İlçemiz Umurbey Mahallesi 210 ada 9 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı.
 
1/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ Mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Mahallesi 250 ada 1 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili yazısı.

1/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Hisar Mah. 185 ada 33 parselde bulunan taşınmaz park alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.

1/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün¸ İlçemiz Balıkpazarı Mahallesi Yedievler Sokak 530 ada 7 parselde bulunan taşınmaz park alanında kaldığından kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı.
 
1/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 851 ada 140 nolu parsel ve doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

1/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla ve Büyükkumla Mahallerinde 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı (~235 hektar) Hazırlanması İşi kapsamında hazırlanarak ilgi dilekçeler ile sunulan 1 nolu bölgeye ilişkin Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

1/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahallesi Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahallesi) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (yaklaşık 121 hektar) Hazırlanması İşi kapsamında hazırlanarak ilgi dilekçe ile sunulan Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı.

  
 2- RAPORLAR:


2/1- Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu’nun, Kumla Mahallesine halı saha ve basketbol sahasının tamiratının yapılması ile ilgili 30.09.2020 tarihli müşterek raporu.

2/2- İmar Komisyonu’nun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği kapsamında arka bahçe mesafesinin değerlendirilmesi ile ilgili 01.10.2020 tarihli raporu.

2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi 776 adanın batı cephesindeki imar hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 01.10.2020 tarihli raporu.
 
2/4- İmar Komisyonu’nun, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.06.2020 tarih 809 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Hamidiye Mahallesi 515 ada 6 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ile ilgili 01.10.2020 tarihli raporu.

2/5- Hukuk Komisyonu’nun; İlçemiz, Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı dâhilinde kalan alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi ile ilgili protokol yapılması ile ilgili 30.09.2020 tarihli raporu.