1- TEKLİFLER:

1/1- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün, "Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili yazısı. 

1/2- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde kişi başı alınacak hizmet bedelinin revize edilmesi ile ilgili yazısı. 

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 253 ada 1 nolu parsel ve doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili yazısı. 

1/4-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Hisar Mahallesi 1292 Ada 7 Parselin cephe olduğu ve imar planında gözüken 7 m'lik yola ve Umurbey Mahallesi 243 Ada 5 Parselin cephe olduğu yola isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

2- RAPORLAR

2/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 284 ada 1 nolu, 9 nolu (kısmen) ve Tescil Harici Alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 16.05.2023 tarihli raporu. 

2/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, 334 ada 326-327 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 16.05.2023 tarihli raporu.

2/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Umurbey Mahallesi Eski 601 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemizde ticaret kullanımlı yapılarda, cephe giydirme ve kaplama sistemlerinin kurulumu için sınırın belirlenmesine yönelik talebi ile ilgili raporu.

2/5- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, Kumsaz Mevkii, yaklaşık 90 ha alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

2/6- Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu’nun, İlçemizdeki ruhsat projelerinde, Gemlik’te temsilciliği bulunmayan meslek odalarından sicil durum belgesi istenmesi ile ilgili müşterek raporu.