1- RAPORLAR:

1/1- Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize bağlı Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevi 2022 yılı ücret tarifesi ile ilgili 21.01.2022 tarihli müşterek raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada 26 parsel nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 26.01.2022 tarihli raporu.

1/3- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Şükriye Mahallesi köy Meydanı genişletilmesi için çalışma yapılması ile ilgili 26.01.2022 tarihli raporu.
 
1/4- İmar Komisyonu’nun; 
• 04.10.2017 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen; İlçemiz Engürücük, Kurtul ve Hisar Mahalleleri Depolama ve KDKÇA planlarında mahkeme kararlarına istinaden plan değişiklikleri, 
• 07.02.2018 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen; Hisar Mahallesi 50 pafta, 456 ada, 110 parsel sayılı taşınmaz ve İlçemiz Engürücük ve Kurtul Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı ile ilgili Mahkeme kararlarının uygulanması,
• 04.04.2018 tarihli olağan meclis toplantısında komisyona havale edilen; Hisar Mahallesi 50 pafta, 456 ada, 92 parselle ile ilgili almış oldukları 26.01.2022 tarihli raporu. 

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçük Kumla Mahallesi, 174 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin Gemlik Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarih 7 sayılı kararı ile kabul edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 24.01.2018 tarih 218 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazla ilgili 26.01.2022 tarihli raporu.
 
1/6- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 182 ada 3 parsel ile ilgili 20.01.2022 tarihli raporu. 

1/7- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, 154 ada 2 parsel, 155 ada, 1 ve 2 parsel, 2179 ada, 3 ve 4 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 27.01.2022 tarihli raporu. 

1/8- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi /1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İtirazları ile ilgili gündem maddesine ek süre verilmesi talepli raporu. 

1/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Cemil MERİÇ ve Yunus EMRE Kültür Merkezlerimizin ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili 04.02.2022 tarihli raporu.

1/10- Tarım, Balıkçılık ve Turizm Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan Kadastro güncelleme çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçimi ile ilgili 04.02.2022 tarihli raporu.