1-RAPORLAR

1/1- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 130 ada 246 parselde yapı çekme sınırının düzenlenmesinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 11.04.2023 tarihli raporu.

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Küçükkumla Mahallesi, 339 ada 1-2-3-8-9-10 parseller, 0/6198-6199-6200-6201 parseller ve Karayolları Yol Koruma Kuşağına İlişkin 1/1000 ölçekli Küçükkumla Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmesi ile ilgili 11.04.2023 tarihli raporu.

1/3- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Kurşunlu Mahallesi, 1/1000 ölçekli Kurşunlu Revizyon İmar Planı teklifinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili 19.04.2023 tarihli raporu .

1/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Eşref Dinçer Mahallesi 2577 ada 14 parsel 512,57m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 26.04.2023 tarihli raporu.
 
1/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Osmaniye Mahallesi 1158 ada 11 parsel 562,32m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışının yapılması ile ilgili 26.04.2023 tarihli raporu.
 
1/6- İmar Komisyonu’nun, Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.’nin Bursa İli Gemlik İlçesi 617 ada, 78 parselle ilgili talebinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 
1/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemizin 2022 Mali yılına ait kesin hesapları ile ilgili raporu.

1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait Hamidiye Mahallesi, 1337 ada 5 parsel 183,55,m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili 04.05.2023 tarihli raporu.

1/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Engürücük Mahallesi 1208 ada 4 nolu parseldeki Gemlik Belediyesi’ne ait hissenin satışı ile ilgili 04.05.2023 tarihli raporu.