1- TEKLİFLER:
1/1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait kesin hesapları ile ilgili yazısı. 

1/2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Yeni Mahalle 1421 ve 1422 adaların güneyindeki mevcut asfalt yola göre hazırlatılan ekli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

1/3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Kurtul Mahallesi H22A13C4A pafta Kurtul Deresi Dere Islah Bandına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili yazısı.

1/4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Umurbey Mahallesi’nde 3 dönem Başkanlık yapan ve Umurbey Gemlik yolunun yapımında büyük emek sarf eden merhum Pars DÖNMEZ’in isminin uygun görülen cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili yazısı.

1/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2019 tarihli 2018/600 Esas Nolu - 2019/154 sayı nolu kararıyla iptal edilen; Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı.
 
1/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, İlçemiz Cihatlı Mahallesi, 1442 ada, 2 parsel 7.Etapta Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Toplu Konutlardan C Blok 1. Kat 9 nolu dairenin aynı Etapta C Blok 5. Kat 24 numaralı daire ile takas yapılması talebi ile ilgili yazısı.

1/7- Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, Belediyemiz sınırları içerisinde yetkimiz dahilindeki cadde ve sokaklarda bulunan billboard pano, raket pano, germe tabelaların kullanım hakkının GEMTAŞ’a devri ile ilgili yazısı.

1/8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Kentsel dönüşüm Birim Kurulması ve Kadro ihdası ile ilgili yazısı. 

1/9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Kadro iptal- İhdas işlemleri ile ilgili yazısı.
 
1/10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel (Programcı) çalıştırılması ve aylık net ücretinin belirlenmesi ile ilgili yazısı.
 
1/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi 243 ada 7 ve 15 parsel nolu taşınmazlara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yazısı.

1/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, yoldan ihdastan oluşan A parseli ile Umurbey 164 ada 9 parselin ifrazından gelen C parselin takas işlemi ile ilgili yazısı.


 2- RAPORLAR

2/1- Hukuk Komisyonu’nun, Meclis Gündemine geçilmeden önce gündemin geneli üzerine meclis üyelerinin görüş bildirmeleri ile ilgili 30.04.2019 tarihli raporu.

2/2- Hukuk Komisyonu’nun, Gençali Mahallesinde İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gönüllü itfaiye teşkilatı kurulmuş olup; Gençali Mahallesi 1142 parsel Köy Merkezi No:8 adresinde bulunan binanın ücretsiz tahsis talebi ile ilgili 30.04.2019 tarihli raporu.

2/3- Hukuk Komisyonu’nun, Kentsel Dönüşüm ile ilgili 30.04.2019 tarihli raporu.

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Umurbey Mahallesi 147 ada 11 parsel ile ilgili raporu.
 
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hamidiye Mahallesi 120 ada 157 parsel numaralı arsa üzerinde bulunan Çınar İlköğretim Okulu bahçesinin Maliye Hazinesine devri ile ilgili raporu.

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Halitpaşa Mahallesi Kur’an Kursu’nun tahsis süresinin uzatılması talebi ile ilgili raporu.

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlçemiz Kayhan Mahallesi 965 ada 106 parsel numaralı taşınmazla ilgili raporu.

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Gençali Mahallesi 236 parsel numaralı harman yeri vasıflı (tarım alanında kalan) taşınmazın satışının yapılması ile ilgili raporu.
 
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait Odun Depoları No:15 adresindeki deponun arkasında bulunan tuz deposunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu.

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Özel Kalem Müdürlüğünde kullanılan 16 ZJ 333 plakalı çalışır vaziyette olan eski model otomobilin satılması ile ilgili raporu.

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediye Meclisince Alınan kamulaştırma kararlarının gerçekleşme oranlarının bildirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/12- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, 24 pafta 1329, 1330, 1331, 1346, 1347, 1348, 6251 ve 6252 parseller ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.

2/13- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Kurşunlu Mahallesi, H22A11D3D, H22A11D03C pafta, 1615, 1616, 1628, 1630 ve 2655 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.
 
2/14- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi Küçükkumla Mahallesi 230 ada 17 parselde bulunan taşınmaz İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kaldığından kamulaştırılması ile ilgili 19.04.2019 tarihli müşterek raporu. 

2/15- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye H22A09A4D pafta, 552 ada,7 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.

2/16- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Hamidiye Mahallesi, 182 ada, 11, 15, 24, 26 ve 20 parselin doğusuna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.

2/17- İmar Komisyonu’nun, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1290 E. sayılı dosyası kapsamında; Hisar Mahallesi, 614 ada 5, 18, 19, 31, 32, 53 parsellere ait uygulama imar planı değişikliği işlemi hakkında iptal kararı verildiğinden, konunun değerlendirilmesi ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.
 
2/18- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 90 ada 1, 2, 4, 6, 11, 14, 16 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı ilan süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi ile ilgili 02.05.2019 tarihli raporu.

2/19- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Gemlik Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarında değişen imar yönetmelikleri doğrultusunda Tescilli Bina bulunmayan Ticaret Alanlarına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili 19.04.2019 tarihli raporu.

2/20- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Gemlik Merkez ve Çevreyolu Doğusu İmar Planlarında değişen imar yönetmelikleri doğrultusunda Tescilli Binaları ihtiva eden Ticaret Alanlarına ilişkin İmar Planı Değişikliği ile ilgili 19.04.2019 tarihli raporu.

2/21- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Küçükkumla Mahallesi Plan Hükümleri Tadilatına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulamam İmar Planı Değişikliği ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.
 
2/22- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Osmaniye Mahallesi, 1239 ada 5 parsel ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.

2/23- İmar Komisyonu’nun, EVKO ’da bulunan konutlarda mahkeme kararı olmayan kişilere ödeme yapılıp yapılmadığı ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.

2/24- İmar Komisyonu’nun, Umurbey 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.
 
2/25- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi’nde inşa edilmekte olan Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencilerinin ve Belediyemiz Toplu Konutlarında ikamet edecek vatandaşların sportif ve kültürel etkinliklerine hizmet edecek nitelikte, okulun kuzey kesimindeki düz alanda, 2000 – 3000 m² arası bir park ve gençlik merkezi alanı belirlenmesi ile ilgili 17.04.2019 tarihli raporu.

2/26- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Hamidiye Mah. 774 Ada 7 Parselle ilgili 17.04.2019 tarihli müşterek raporu.