1/1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Cihatlı Mahallesi 1437 Ada, 5 Parsel olarak kayıtlı 12,405.21 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ve yapımı yarım kalan 208 adet konutun, kat irtifakı hesabının oluşturularak kat karşılığı inşaat usulüyle yaptırılması ile ilgili raporu. 

1/2- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz, Umurbey Mahallesi, 253 ada 1 nolu parsel ve doğusundaki alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi ile ilgili raporu. 

1/3- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Kuzey Gelişme Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 
1/4- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Eşref Dinçer Mahallesi, 2536 ada 2-3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu.

1/5- İmar Komisyonu’nun, İlçemiz Cihatlı Mahallesi tespitli köy yerleşik alanında kalan 163 ada 8 parselin çekme mesafelerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.
 
1/6- İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Mahallesi 461 ada 25 parsel Bitişik nizam yapılaşma koşullarında olduğundan dolayı bitişiğindeki 23 parsele bitişik yapılması durumunda parsel cephesi kapanacağından planın yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu

1/7- İmar Komisyonu’nun, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında sitenin bulunduğu alanın (106 ada 9 parsel) park alanı olarak revize edilmesine dair uygulamanın iptali ile ilgili raporu.
 
1/8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gemlik Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan İlçemiz, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Kapalı Pazar Yerinde Cumartesi günleri kurulan pazarda boş tezgahların 10 yıllığına sınırlı ayni hak tesisi yöntemiyle kiraya verilmesi ile ilgili raporu.

1/9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Hisar Mah.186 ada 29 parsel 8.277,21 m² yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili raporu.
 
1/10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Cemil Meriç Kültür Merkezi ile Yunus Emre Kültür Merkezi salon ücretlerinin yeniden güncellenmesi ile ilgili raporu.

1/11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin ihtiyacı olan personel ulaşımı için araç kiralanması ile ilgili raporu.

1/12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü’nün, Armutlu – Gemlik Devlet Yolu Yenimahalle Kavşağına katılmak üzere İlçemiz Yeni Mahalle sınırları içerisinde kalan Mülkiyeti Belediyemize ait 3 adet taşınmazın, bedeli mukabilinde devredilmesi talebi ile ilgili raporu.
 
1/13- İmar Komisyonu’nun, Gemlik Belediye Meclisi'nin “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmesi sırasında, yapı güvenliği adına istenecek bilgi ve belgelerin belirlenmesi” konulu, 06.03.2023 tarihli ve 2023/37 sayılı kararının revize edilmesi ile ilgili raporu.

1/14- İmar Komisyonu’nun, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

1/15- İmar Komisyonu’nun, Gemlik (Bursa) Kuzey Gelişme Alanı 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.

1/16- İmar Komisyonu’nun, Gemlik İlçesi, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı sınırları İçinde, Şuyulandırma Sınırı Etki Alanı Olarak Belirlenen Alanda 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu.