Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesinde Gemlik Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 55 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.05.2019 tarih ve 692 saydı kararı ile onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planına istinaden, Kurşunlu Revizyon Uygulama İmar Planında 18. ve 19. Etaplar imar uygulaması içinde olan; 174 ada 3-5-6-7-9-11-13 parseller, 175 ada 1-3-4-5-6-7-8 parseller, 176 ada 1-2-3-4 parseller, 180 ada 9 parsel ve 2050 ada 1 parsellerin tamamını kapsayan alanda Gemlik Belediyesi Encümeninin 08.09.2020 tarih ve 617 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması 11.09.2020 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır


Uygulamayı Görmek için Tıklayın