GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYONU İHALESİ ve İLANI

Sayı   : 79147982-869-53416                                                                                                      16.02.2023

Konu : Banka Promosyonu

Banka Promosyonu İhale Numarası

2023–01

1-Kurumun Adı

Gemlik Belediye Başkanlığı

A) Adresi

Hamidiye Mah. Kuvayımilliye Bulvarı No:138

B) Telefon ve Faks Numarası

0 224 513 45 21 – 0 224 513 89 92

C) Elektronik Posta Adresi

bilgi@gemlik.bel.tr

2-İhale Konusu

Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

4734 Sayılı İhale Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

563 Kişi (657 Tabi Devlet Memurları, Kadrolu İşçiler, Sözleşmeli Personel, 696 Sayılı KHK ile Kadroya Geçen Personelimiz ve Belediye Başkanı ile Belediye Başkan Yardımcılarımız)

5-Kurumun Aylık Yaklaşık Nakit Akışı

9.020.153,92 TL

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

Cemil Meriç Kültür Merkezi

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

06.03.2023 Pazartesi günü, Saat 14.00

8-İhale Kararı Tarih ve Saati

06.03.2023 Pazartesi günü, Saat 14.00

 Banka Promosyonu İhale Komisyonu gerçekleştirdiği toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyonu İhale İlanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, İlgili Bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

 Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

 

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler http://www.gemlik.bel.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 06.03.2023 Pazartesi günü, saat 14.00’a kadar Cemil Meriç Kültür Merkezinde yapılacak olan ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek, komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarfların okunmasından sonra açık artırmaya geçilecektir.

   

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

A-GENEL ŞARTLAR

 1. İhale, Belediyemize bağlı merkez binası ve ek hizmet binalarında görev yapan personelin maaş, ikramiye, yolluk, personel ödülleri ve fazla mesai ücreti, SGK, vergi vb. ödemelerini kapsamaktadır.

 2. Belediyemiz ilgili birimlerinde 563 (beş yüz altmış üç) kişi, 657’ye tabi devlet memuru, sürekli kadrolu işçi ve sözleşmeli personel, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen hizmet alımı karşılığındaki Şirket Çalışanlarımız, Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcıları bulunmakta olup; aylık (2023 yılı Ocak ayı ve yıl içinde verilen diğer sosyal haklar) ortalama nakit akışının (maaş, ikramiye, yolluk, fazla mesai miktarı 2023 Şubat ayı itibarıyla) yaklaşık 9.020.153,92 TL (bu miktarın 2024 ve 2025 yıllarında memurlar için 6 ayda bir; işçiler için her yılbaşı olmak üzere en az resmi enflasyon oranında artışı da öngörülmektedir / vergi ve primler toplamı madde 13’de ayrıca belirtilmiştir)olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ayrıca maaş promosyonunu almaya hak kazanan banka aracılığı ile ödenmesi gereken SGK ve vergi ödeme işlemleri ödeneceği zaman ihaleyi kazanan banka tercih edilecektir.

 3. Anlaşmanın süresi 05.05.2023 tarihinden itibaren 05.05.2026 tarihine kadar (36 ay) 3 yıldır.

 4. Kurumca; personelin maaş ödemeleri her aybaşından 2 (iki) gün önce (Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin aylık ödeme tarihlerinde değişiklikte bulunması durumu hariç) bankada bulunan kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri 696 sayılı KHK ile kadroya geçen hizmet alımı karşılığındaki Belediyemiz Şirket Çalışanları için her ayın 10’unun başladığı gece saat 00.01’de hazır hale getirir. Memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcıları olarak görevli personel için maaş hesaplarında her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de kullanıma hazır hale getirir. Banka, kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (avans, fazla mesai, harcırah, sosyal yardım, vb.) ise banka listesinin bankaya ulaştırıldığı ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği günü takip eden gün saat 08.00 itibari ile hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.

 5. İhaleyi kazanan banka, sözleşmenin imzalanacağı gün kurumda hali hazırda çalışmakta olan mevcut hak kazanmış personeli tespit edecektir. Tespit edilen personel sayısına göre promosyon tutarı olan kişi başı ödemenin tamamını, sözleşme tarihinden sonra ilk ödenecek maaşla birlikte tek seferde Belediyemizin yazılı olarak beyan ettiği personel maaş hesap numaralarına yatıracaktır.

6. Anlaşma yapılan banka anlaşma süresince ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından; internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale, EFT, FAST işlemlerinden işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti (hafta içi veya hafta sonu) vb. her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret veya başka bir masraf talep etmeyecektir. Banka, personelimizin bankadaki vadesiz, vadeli, yatırım, hisse senedi vb. hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim-bakım ücreti talep etmeyecektir.

 7. Anlaşma yapılan banka bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde, durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa süre içerisinde mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak konusunda azami özeni gösterecektir.

 8. Anlaşma yapılan banka ilgili kurumların personeline kendi ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

 9. Anlaşma yapılan banka ilgili kurumların personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirecektir. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açabilecektir.

 10. Anlaşma yapılan banka, promosyon anlaşmasından sonra kuruma yeni atanan ve nakil gelen personel olması halinde promosyonu, bankaya kurumca isimleri bildirilecek olan personele ödenecek ilk maaşla birlikte banka tarafından geriye kalan süre hesap edilerek bu oranda hesabına 1 (bir ) defada peşin olarak yatıracaktır. Sözleşme yapıldıktan sonra sistemden tayin ve sair sebeplerle ayrılan personelden almış oldukları promosyonlar geri alınmayacaktır. Aynı bankanın başka şubelerinde olan hesabına maaş yatırılan personele de promosyon ödemesi yapılır. 

11. Anlaşma yapılan banka Belediyemiz personelinin bireysel kredi taleplerini en uygun koşullarda karşılayacaktır. Maaşının on katına kadar kefil istemeyecektir. Kullanılmak istenilen konut, taşıt ve bireysel kredi gibi ihtiyaç kredilerinde devletin belirlemiş olduğu en düşük oranlar ile personele kredi kullandırılması hususunda yardımcı olunacaktır.

 12. Personel bankadan kasa talep ettiği takdirde kendisinden depozito ücreti adı altında bir ücret talep edilmeyecek olup, kasa kiralama ücreti ise %50 indirimli olarak kendisine tahsis edilecektir.

 13. Personelimizin Belediye Başkanlığımız tarafından  yapılacak SGK ve vergi ödemeleri de (3.483.660,21 TL / bu miktarın 2024 ve 2025 yıllarında memurlar için 6 ayda bir; işçiler için her yılbaşı olmak üzere en az resmi enflasyon oranında artışı öngörülmektedir) ihaleyi kazanan banka aracılığıyla ödemeye karar verildiğinde promosyon ihalesini kazanan Banka kanalı  ile yapılacaktır. Yukarıda belirtilmiş olan SGK ve vergi ödeme giderleri değişkenlik gösterebilmektedir. Verilen tutar rakamı Şubat 2023’ü ifade etmektedir. 

 14. Personel ve nakit akışındaki düşüşlerden Belediyemiz herhangi bir mesuliyet altına sokulamaz.

 B- BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 1. Banka, birimlerin personel maaşlarını her ayın 15’inde saat 00.01 itibarı ile personelin kendi hesabına otomatik olarak aktaracaktır. Belediyemiz Şirket Çalışanları için bu süre her ayın 10’u saat 00.01 olarak belirlenmiştir. 

2. Banka, birimlerimizin harcırah, avans ve diğer haklarından doğan ödemelerini ilgili maddede belirtilen şekilde bekletmeden personel hesaplarına aktaracaktır.

 3. Banka, personele ilgili vadesiz mevduat hesabını otomatik olarak açacak ve her bir personel adına ücretsiz ATM kartı düzenleyerek teslim edecektir. 1 Yıl içerisinde personele en fazla 2 ücretsiz kart talebi ile ilgili yardımcı olunacaktır. 2’den fazla kart taleplerinde yasal/kanuni ücret banka tarafından talep edilebilecektir.

 4. Banka, personeli istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak internet ve telefon bankacılığı hizmetlerinden faydalandıracak, internet ve telefon bankacılığını kullanan personelin yapacağı her türlü işleminden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret almayacaktır.

 5. Banka personelimizin ilgili banka şubesindeki hesabından yıllık hesap işletim ücreti almayacaktır.

 6. Personelimizin vadesiz maaş hesabına isteği ve rızası dışında ek olarak her ne isimde olursa olsun onaylamadığı fon-yatırım hesabı vs. açılmayacaktır.

 7. Banka, ATM’lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük nakit çekim limitini en az 2023 yılı için 5.000, 2024 yılı için 7.500, 2025 yılı için 10.000 TL olarak uygulayacaktır.

 8. Banka, hesap açma işlemlerini promosyon sözleşmesinden sonra kurumlara göndereceği personelleri aracılığıyla yapacaktır.

 C-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLME USULÜ

 1. Banka Promosyon İhalesi, 4734 sayılı kanuna tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde bankanın adı, adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir. Teklif mektubu bu şartnamede belirlenen usule uygun değil ise değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılan teklifler değerlendirilmeyecektir.

 2. İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak ve ikinci tekliflerini vermek üzere ihalenin ilk turu bitirilecektir. Bankalar ikinci tekliflerini aynı gün komisyonca belirlenecek saatte verecektir. Aynı şekilde teklifler açıklanacak ve bütün bankaların katılacağı açık artırmaya geçilecektir. Komisyon, en yüksek teklifi veren en az 5 (beş) banka arasında seçim yapmaya yetkilidir. İhale aynı gün mesai saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.

 3. Komisyon, banka promosyonuna ilişkin ihaleyi hiçbir gerekçe göstermeksizin yapıp yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmeye ve yinelemeye yetkilidir.

  4. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Belediyemizde imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

 5. Sözleşme imzalanan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup sözleşmeden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları Belediyemize ibraz etmek zorundadır.

 D- CEZAİ HÜKÜMLER

 1. İhale sonuncunda promosyon ihalesini kazanan banka, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde, verdiği teklifin (ihale bedelinin) %4 kadarı miktarınca ceza ödemeyi kabul eder.

 2. Anlaşmalı banka, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği taktide 1. ve 2. defa yazılı olarak uyarılır. 3. Defa uyarı tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir. Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

 3. Banka başka bir kuruluş ile birleşme, ihale hükümlerinin devam ettirilebilmesini engelleyici sonuçlar ortaya çıkması veya herhangi bir nedenle faaliyetlerinin sonlandırılması sebebi ile sözleşmeyi sonlandırmak isterse Bu durumu Belediyemize 3 (üç) ay önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Banka bu durumda yapılan bildirimden önce Belediyemiz personeline yapmış olduğu promosyon ödemesini geri talep edemez.

 4.  Banka idarenin izni olmaksızın işbu sözleşmedeki taahhütlerini kısmen veya tümden başka bir kurum veya kuruluşa devredemez. Devrettiği takdirde idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda personelimize ödenen promosyonlar Bankaca geri talep edilemez.

 5. İhaleyi kazanan banka K.V.K.K.’na tamamen riayet eder.

 6.  Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

 7. Gemlik Belediye Başkanlığı ile İhaleyi kazanan Banka arasında bir fesih talebi oluşması halinde, Gemlik Belediyesi personeline kişi başına düşen promosyon tutarının kalan aylar için ödenmesi gereken tutarı kadar iade işlemi bankaya yapılır. Bunun dışarısında hiçbir sebep ve ad altında masraf, cayma bedeli ve/veya tazminat adı altında verilen promosyonun tamamının iadesi banka tarafından talep edilemez. Sözleşmenin kalan ayları için gerçekleşmeyen promosyon kısmı iadesi istenebilir.

 8.  İhtilaf halinde Gemlik Mahkemeleri ve Gemlik İcra Daireleri yetkilidir.

 

                                                                                                                                                                               İletişim ve Bilgi İçin: 0224 513 45 21-1142

                                                                                                                                                                                   Gemlik Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü