Gemlik Belediye Meclisi’nin 01.02.2008 tarih ve 4 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2008 tarih ve 176 sayılı kararı ile onaylanan Kurşunlu 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde bulunan, Kurşunlu Mahallesi 168 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile 1134 numaralı parsellerin tamamı, 1131 ve 1135 numaralı parsellerin de kısmen dahil edilerek hazırlanan İmar Uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 06.12.2016 tarih ve E/1197 sayılı kararı ile onaylanmış olup 09.12.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınız168 ada cetvel1

168 ada cetvel2

168 ada uygulama