Gemlik İlçesi, Cihatlı (Köyü) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10/06/2015 tarih ve 160432083 plan numarası ile onaylanan, “Cihatlı Mahallesi Kuzeyi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” sınırları kapsamında, düzenleme sınır haritasında belirlenen sınırlar kabul edilerek, Cihatlı Mahallesi 1337 ve 1338 parsellerin tamamının, 1339 parselin de bir kısmının dahil edilmesi ile hazırlanan 18. madde uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nin 22.07.2016 tarih ve E/628 sayılı kararı ile onaylanmış olup 25.07.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.