Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi 119 ada25 ve 41 numaralı parsellerin oluşturduğu düzenleme sınırı içinde 3194 sayılı imar maddesine göre hazırlanan Parselasyon planı dağıtım ve tahsis cetvellerinin kabul edilerek İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız