Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 1310 ada 1, 3, 4, 6 ve 8 numaralı parseller, 1311 ada 1, 2 numaralı parsellerin geri dönüşümü sonucu oluşan 1310 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı parseller, 1311 ada 1,2 numaralı parsellerin geri dönüşümü sonucu oluşan 1310 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14 numaralı geri dönüşüm parselleri ile birlikte 119 ada 54, 55,5 56, 57 parseller, 756 ada 289 ve 290 numaralı parsellerin de uygulamaya dahil edilerek, Gemlik Belediyesi Encümeni'nde 06.05.2016 tarih ve E/411 sayılı kararı ile düzenleme sınır belirlenmiş ve hazırlanan imar uygulaması Gemlik Belediyesi Encümeni'nde 07.06.2016 tarih ve E/490 sayılı kararı ile onaylanmış olup 10.06.206 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(Bir) ay süre ile yayınlanacaktır.