Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1310 ada 1, 3, 4, 6 ve 8 numaralı parseller, 1311 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin kadastral parsellere geri dönüşüm yapılmasıve geri dönüşümü sonucu oluşan 1310 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsellerin geri dönüşüm işlemlerinin onaylanması, 1310 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller ile ilgili yeniden hazırlanmış olan imar uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 14.04.2017 tarih ve E/901 sayılı kararı ile onaylanmış olup 14.04.2017 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınız



Dop (Geri)

Durum (Geri)

Mal Sahipleri (Geri)

Tescil Sayfası (Geri)

Tescile Esas (Geri)

Dop (İleri)

Durum (İleri)

Mal Sahipleri (İleri)

Tescile Esas (İleri)

Kadastro Ölçü Krokisi