Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Çağrı SELÇUK

Telefon 0 224 513 45 21 - 1414
E-mail sosyalisler@gemlik.bel.tr
Adres Hamidiye Mah. Irmak Sokak Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 GEMLİK BURSA
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
İşbirliği ve Koordinasyon
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Denetim
Çeşitli ve Son Hükümler
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.