Bursa İli Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, H22A09B4A pafta, 1089 ada 3, 9, 10, 11 parseller, 1094 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 1095 ada 1, 2 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 14.02.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018 tarih ve 475 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden; Osmaniye Mahallesi 1089 ada 7, 8, 9,10,11 parseller ve 1094 ada 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19 parseller ile 1095 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan 18. madde uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nin 25.04.2018 tarih ve E/358 sayılı kararı ile onaylanmış olup 26/04/2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız