Gemlik Belediye Meclisi’nin 18.07.2016 tarih ve 136 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.09.2016 tarih ve 1811 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine istinaden, Osmaniye Mahallesi 1114 ada 1 numaralı parsel ile 1125 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi ve 2981 sayılı yasanın Ek-1. Maddesine göre hazırlanan imar uygulaması, Gemlik Belediye Encümeni’nde 22.11.2016 tarih ve E/952 sayılı kararı ile onaylanmış olup 25.11.2016 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için ağaşıdaki linklere tıklayınız

Düzenleme Sınırı


Röleve


Tescil Sayfası