Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi, Serbest Bölge Batısı Depolama Alanı  1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, muhtelif ada parsellerde yüksekliklerin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Gemlik Belediye Meclisi’nin 16.05.2022 tarih ve 72 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2022 tarih ve 918 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 

Açıklama Raporunu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Askı İlanını indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız