Gemlik ilçesi, Orhaniye Mahallesi 344 ada 26 parsel, 345 ada 12 parsel, 345 ada 26 parsel, 347 ada 1 parsel, 347 ada 4 parsel, 356 ada 83 parsel, 356 ada 86parsel, 356 ada 87 parsellerin tamamı ile 344 ada 1 parsel,344 ada 2 parsel, 350 ada 15, 356 ada 12 parsellerin bir kısmını kapsayan alanda düzenleme sınırı kabul edilerek yapılan imar uygulama işlemi (18. madde uygulaması), Gemlik Belediye Encümeninin 06.07.2018 tarih ve R/787 sayılı kararı ile onaylanmış olup 09.07.2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi internet sitesinde 1(Bir) ay süre ile yayınlanacaktır.


Dosyayı Görmek için Tıklayın