Gemlik İlçesi Osmaniye ve Cihatlı Mahallesi sınırları dahilinde, Gemlik Belediye Meclisi’nin 19.05.2016 tarih ve 101 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.06.2016 tarih ve 1298 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Planları 2. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planları kapsamında, plan içerisinde yapılan plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2017 tarih ve 265 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi sayılı dilekçe ve eklerinde tarafımıza sunulan, Cihatlı Mahallesi 809, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 861, 862, 874, 875, 879, 882, 884, 885, 932, 933, 1376, 1377, 1411, 1412, 1417, 1418, 1443, 1678, 1718, 1723, 1730, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 2130, 2172, 2173, 2178 numaralı parsellerin tamamı, Osmaniye Mahallesi, 65 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30, 32 numaralı parseller, 404 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 parseller, 407 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50 numaralı parseller, 408 ada 1,2,3, 4, 5 numaraları parseller, 409 ada 4, 5,6, 7,8,11,13,15,16 numaralı parseller, 411/ ada 9, 10, 11, 20, 22, 23, 24 numaralı parseller, 412 ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 numaralı parseller, 413 ada 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20 numaralı parseller, 414 ada 1 parsel, 415 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 numaralı parseller, 417 ada 1, 2, 3, 4 numaralı parsellerin tamamı, ile Cihatlı Mahallesi 809, 810, 812, 847, 861, 862, 874, 879, 882, 884, 885, 932, 1412 parsellerin bir kısmı, Osmaniye Mahallesi 65 ada 3, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parseller, 404 ada 16, 17, 18, 20, 21, 26 parseller, 407 ada 8, 9, 10, 11, 29, 45, 47 parseller, 408 ada 3, 411 ada 9, 10, 11, 20, 22, 24 numaralı parseller, 412 ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 19, 20 numaralı parseller, 413 ada 2, 3, 7 numaralı parseller, 414 ada 1 numaralı parsel 415 ada 1 numaralı parsel, 417ada 1 ve 4 numaraları parsellerin bir kısmı ile birlikte yapılan 18. madde uygulaması, Gemlik Belediye Encümenimin 01.06.2018 tarih ve E/546 sayılı kararı ile onaylanmış olup 06.06.2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde l(bir) ay süre ile yayınlanacaktır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız