Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kurşunlu mahallesinde Gemlik Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 55 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediye meclisinin 22.05.2019 tarih ve 692 sayılı kararı ile onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planına istinaden, Kurşunlu Revizyon Uygulama İmar planında 7. etap içinde olan; 211 ada 7,8,11,12,13,15,16,17,18,19,21,39,40,42,43,212 ada 1 ve 2, 213 ada 1,2,3,4 parsellerin tamamını kapsayan alanda Gemlik Belediyesi Encümeninin 25.11.2021 tarih ve 626 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması 02.12.2021 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1 ay süre ile yayınlanacaktır.

Encümen Kararını ve dosya eklerini ayrıntılı görmek için tıklayınız
 
Düzenleme sınır krokisini ayrıntılı görmek için tıklayınız