Umurbey Mahallesi, 155 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 parsellerde geri dönüşümü ve yeniden yapılan parsellere ilaveten 8104, 8129, 8131, 8326 parsellerin kısmen ilavesiyle düzenleme sınırı belirlenen alanda yapılan 18. madde uygulaması Gemlik Belediye Encümeni'nin 15.05.2018 tarih ve E/447 sayılı kararı ile onaylanmış olup 16.05.2018 tarihinden itibaren Gemlik Belediyesi İnternet sitesinde 1(bir) ay süre ile yayınlanacaktır

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız