İmar Planları

Tarih Başlık
05 Ağustos 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
29 Haziran 2022 Çarşamba Bursa ili, Gemlik ilçesi, Engürücük Mahallesi, 13 Pafta 2544-2543 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği
14 Haziran 2022 Salı Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 2 nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi,Orhaniye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 904 ada 4 nolu parselin Kuzeyindeki Alana Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi,Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 Ölçekli 2 nolu Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı, 2247 ada 31 nolu parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Nisan 2022 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22A09D1B pafta 596 ada 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,33 ve 34 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Nisan 2022 Perşembe Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi 148 ada 4 nolu parsel ile 149 ada 6 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
23 Mart 2022 Çarşamba Umurbey Mahallesi, 157 ada 2, 8 nolu ve 158 ada 1,2 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23 Mart 2022 Çarşamba Hamidiyeköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 130 ada 152 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
23 Mart 2022 Çarşamba Kurşunlu Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Güvenli Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Karacaali Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Narlı Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Büyükkumla Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Küçükkumla Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Yeniköy Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Gençali Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
23 Mart 2022 Çarşamba Engürücük Mahallesi “Kırsal Yerleşik Alan”
14 Mart 2022 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazı sonrası plan değişikliği
14 Mart 2022 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla ve Orhaniye Mahalleleri, 247 ada 1 parsel ve 337 ada 7 ve 8 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
14 Mart 2022 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Gemlik İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, 593 ada 455 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 16 ada 24-25-27-102-106-108-124-126- 127-139-142-143-144 parsellerin bulunduğu alan ve 342 ada 19-49 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
26 Ocak 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Balıkpazarı Mahallesi'nde, H22A09A4A, pafta, 293 ada 1-2 ve 3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
26 Ocak 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi'nde, H22A09A3D pafta, 176 ada 4 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
26 Ocak 2022 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Küçükkumla Mahallesi'nde, H22A02B3C pafta, 131, 136 parsel, 249 ada 168 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
11 Ocak 2022 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Yaklaşık 330 hektar) Hazırlanması İşi 1 Nolu Bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
10 Aralık 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, Muhtelif Parsellere İlişkin /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
10 Aralık 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi /1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Değişiklikleri
24 Kasım 2021 Çarşamba Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Mahallesi, 157 Ada, 1-2-8 parseller ve 158 Ada, 1-2 parsellere İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
24 Kasım 2021 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi’nde, H22-A-12-C-1-A, pafta, 235 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11, 1214 ada 14-15-16, 233 ada 5-6-7 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Umurbey Karayolu Güney Kesimi İmalathane Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Kurşunlu 2 Nolu Bölgeye İlişkin Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
05 Kasım 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik ilçesi, Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği
22 Eylül 2021 Çarşamba Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
22 Eylül 2021 Çarşamba Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Kuzeyi, Orman Sınırlarının Düzeltilmesi Amaçlı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
23 Ağustos 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Yeniköy Uygulama İmar Planı; Askı İtirazı ve Köyiçi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
28 Temmuz 2021 Çarşamba Bursa İli, Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 344 ada 1-2-26 parseller, 345 ada 1-2-6 parseller, 345 ada 12-26 parseller, 347 ada 1-4 parseller, 350 ada 15 parsel, 356 ada 11-12-83-84-86-87 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
28 Temmuz 2021 Çarşamba BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ HAMİDİYE MAHALLESİ 170 ADA 2,3,4,5,6,7 VE 11 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
28 Temmuz 2021 Çarşamba ORHANİYE MAHALLESİ 16 ADA 24-25-27-102-106-108-124-127-139-142-143-144 PARSELLERİN BULUNDUĞU ALAN VE 342 ADA 19-49 NOLU PARSELLERİN BULUNDUĞU BÖLGEYE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
28 Temmuz 2021 Çarşamba GEMLİK (BURSA), KUZEY GELİŞME ALANI 1. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
25 Haziran 2021 Cuma Bursa İli, Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları Batı ve Kuzey Kesimi (Hisar-Engürücük Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
29 Haziran 2021 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 1328 ada 1 parsel ve 1329 ada 3 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği
22 Haziran 2021 Salı Bursa İli, Gemlik İlçesi, Küçükkumla Mahallesi, Küçükkumla Karayolu Güneyi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
21 Haziran 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Büyükkumla Mahallesi, 4.7 Hektar Alana İlişkin 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı
14 Haziran 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi 562 ada 260 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
19 Nisan 2021 Pazartesi Bursa İli, Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi 2135 ada 4 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Gemlik Belediyesi © 2018 Tüm hakları saklıdır.